Adoptierecht

adoptierecht

Een goede vriendin van mij heeft afgelopen jaar samen met haar man eindelijk hun kindje uit Azië mogen ophalen. Een succesvolle afsluiting van een duur en vooral lang adoptietraject. Toen ik de foto’s van hun eerste momenten als gezin zag, kreeg ik kippenvel. Maar welke belangrijke zaken komen er kijken als het gaat om adopteren? In dit artikel lees je hierover meer.

Bovenstaande is beter bekend als interlandelijke adoptie.

Dit is slechts een van de vele vormen van adoptie. Zo is er ook adoptie binnen Nederland mogelijk en dat is weer op te delen in verschillende categorieën. Een kind adopteren wil overigens niet per definitie zeggen dat degene die adopteert het kind niet kent: je kan bijvoorbeeld een familielid adopteren. Concrete voorbeelden hiervan zijn het kind van je partner of je kleinkind.

Zorgvuldigheid

Uiteraard wordt er een aantal belangrijke regels en voorwaarden aan adopteren gesteld. Zo is een van de eerste regels die je tegenkomt dat je minstens achttien jaar ouder moet zijn dan het kind dat je wilt adopteren. Bovendien moet de adoptie in het belang van het kind zijn. Om dit te kunnen waarborgen, is in 1993 het Haags Adoptieverdrag opgesteld. De afspraken die hierin beschreven staan, zijn gericht op de zorgvuldigheid van het adoptieproces. Dit wil zeggen dat de belangen en (grond)rechten van het kind centraal staan.

Beslissing

De meest gehoorde reden voor het adopteren van een kind is dat ouders ongewenst kinderloos zijn. Een klein percentage van de adoptieouders heeft echter al biologische kinderen, maar kiest toch voor adoptie. Dat heeft vaak te maken met een bepaalde levensinstelling of kijk op de wereldproblematiek: denk hierbij aan overbevolking of kinderen die in zeer slechte omstandigheden leven.

Het adoptieproces is een lang proces: er moet rekening worden gehouden met een minimale duur van twee jaar en een (meestal) maximale duur van vijf jaar. En dit is slechts een van de oorzaken dat het kiezen voor adoptie een ingrijpende gebeurtenis is. Adoptie is namelijk ook duur en kan oplopen tot tienduizenden euro’s. Uiteraard verschillen die kosten ook per bemiddelingsbureau.

Taalgebruik

Wat voor veel mensen vaak niet direct duidelijk is, is dat adopteren een laatste schakel in een keten van lange, medische procedures kan zijn. “Zomaar” of “even” een kind adopteren is dus een behoorlijk misplaatste opmerking.

Toch zijn er talloze andere opmerkingen die adoptieouders krijgen te horen. Wanneer het over het adopteren van een kind gaat, is dan ook respectvol taalgebruik gepast, in plaats van goedbedoelde geruststellingen of het stellen van directe en nieuwsgierige vragen. Adoptie is net zo goed ook een enorm mentaal proces en dat moet vooral niet vergeten worden.

Aanbevolen website voor meer up-to-date informatie over adoptierecht:
https://appelman.nl/ (advocatenkantoor in Alkmaar, Nieuwlandersingel 53)

Comments zijn uitgeschakeld.