Wat staat u te doen bij ontslag?

ontslag

Op het moment dat u ontslagen bent komt u met allerlei nieuwe instanties in aanraking. De belangrijkste instantie is het UWV. In dit artikel gaan we in op de vraag: ontslagen en nu? We laten u in het kort zien welke rechten en plichten u na ontslag heeft.

Ontslagen en nu?

Indien u ontslagen bent zijn er allerlei verschillende zaken waarmee u te maken krijgt. Allereerst is het mogelijk om uw ontslag aan te vechten bij de kantonrechter wanneer u het niet met uw ontslag eens bent. Bent u het niet eens met de uitspraak van een kantonrechter? Dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan.

Ontslagprocedure UWV

Als u via het UWV ontslagen wordt is dat alleen mogelijk wanneer er sprake was van langdurige arbeidsongeschiktheid of door bedrijfseconomische redenen. Sinds 1 juli 2015 is deze regelgeving veranderd. U kunt ontslag via de kantonrechter bevechten.

Ontslag via kantonrechter

Als er een andere reden speelt komt de kantonrechter aan uw ontslag te pas. Mogelijk heeft dit te maken met een verstoorde relatie tussen u en uw werkgever, heeft u volgens uw werkgever niet naar behoren gefunctioneerd of speelt er iets anders.

Vergoeding bij ontslag

Bent u minimaal 2 jaar in dienst geweest? Dan is het mogelijk een ontslagvergoeding te krijgen. Wanneer u vergoeding verwijtbaar is aan uw werkgever kunt u ook een vergoeding krijgen wanneer u dienstverband korter dan 2 jaar geduurd heeft.

WW-uitkering of bijstandsuitkering

Het UWV beoordeelt na uw ontslag in hoeverre u recht heeft op een WW-uitkering. Het UWV beoordeelt dit, wanneer u geen recht heeft op een WW-uitkering maakt u mogelijk aanspraak op een bijstandsuitkering.

Op www.uwv.nl en www.rijksoverheid.nl kunt u meer informatie vinden rondom uw rechten en plichten bij ontslag.

Comments zijn uitgeschakeld.